Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma (2014. - 2021.) i Državnog proračuna RH